Steun de vereniging de Ommerschans

We zijn verheugd dat u overweegt om lid te worden van onze vereniging of dat u een donatie wilt doen aan onze stichting. Uw steun is van onschatbare waarde voor het behoud en de promotie van ons erfgoed. Als lid van onze vereniging krijgt u de mogelijkheid om actief deel te nemen aan onze activiteiten en projecten, en om betrokken te zijn bij de toekomst van Ommerschans. Ook met uw donatie kunnen we ons werk voortzetten en nieuwe initiatieven ontplooien om dit bijzondere erfgoed te behouden voor volgende generaties.

Lidmaatschap
Het lidmaatschapsjaar loopt van januari-december. De contributie bedraagt voor een hoofdlid € 15,-. Voor elk volgend lid, jeugd (t/m 16) en 65ers is de bijdrage € 10,- per jaar. Men kan donateur worden vanaf € 15,-. Bij voorkeur wensen wij graag uw contributie via automatische incasso, download hier het formulier.
Opzeggingen dienen schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober voorafgaande aan het lidmaatschapsjaar.

Klik hier voor een donatie

We heten u van harte welkom als lid van onze gemeenschap en kijken uit naar uw bijdrage aan onze stichting.

Lid worden van de Ommerschans

Doneren aan de Ommerschans