De geschiedenis van de Ommerschans

De Ommerschans. Een omgeving die een lange en belangrijke geschiedenis vertelt. Hier, op de historische route van Ommen via Zuidwolde naar het noorden, hebben zich gebeurtenissen afgespeeld die de moeite waard zijn om te delen.

400 jaar geleden staan langs deze route dappere soldaten klaar om de Spanjaarden tegen te houden. 200 jaar later ontvangt de Ommerschans, als sociaal experiment, ook landlopers en bedelaars in wat hun Kolonie van Weldadigheid wordt. Een intrigerende geschiedenis ontvouwt zich hier! Aan het begin van de vorige eeuw ontstaat Veldzicht waar dit experiment op een andere manier wordt voortgezet. De Ommerschans ligt midden in een landschap dat met de hand door de mens is gevormd.

Reis je mee door de tijd van de Ommerschans? We vertellen graag meer over deze bijzondere historische omgeving.

Reis mee door de tijd

Reis mee <strong>door de tijd</strong>
Nog meer
9000 voor Christus tot 1568

Van oerlandschap tot militaire vesting

Tot ver in de middeleeuwen ziet het er hier heel anders uit dan nu. Noordoost-Nederland is een groot moeras met veengronden. Het is een grote natte spons. Er leven weinig mensen en landbouw is er bijna niet mogelijk. Vanaf dat moment wordt het gebied langzaam ontgonnen en raakt het meer bewoond.

Bezoek brengen aan de koloniekamer
1568 tot 1818

De verdedigingsschans

In 1568 begint de Tachtigjarige Oorlog, waarbij de Nederlanden onder Willen van Oranje in opstand komen. Deze oorlog resulteert in de oprichting van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het platteland van Overijssel wordt zwaar getroffen door plunderingen van de Spanjaarden. Om het noorden te beschermen, wordt er een vedediginsschans gebouwd langs de route Ommen-Zuidwolde.

Bezoek brengen aan de koloniekamer
1818 tot 1892

De straf en bedelaars kolonie

Na de Franse bezetting in Nederland ontstaat er grote armoede, met name in de grote steden waar bedelaars en landlopers een groeiende zorg worden. Generaal Johannes van Den Bosch richt daarom in 1818 de Kolonien van Weldadigheid op. Het doel is om onontgonnen gronden in Drenthe en Overijssel te ontwikkelen en werklozen en bedelaars de mogelijkheid te geven een nieuw leven op te bouwen.

Bezoek brengen aan de koloniekamer
1892 tot nu

Justitie neemt het over

Na de sluiting van de Kolonie nam Justitie het over. In 1894 wordt het Rijksopvoedings-gesticht voor Jongeren (ROG) opgericht. Het nieuwe hoofdgebouw genaamd Veldzicht wordt gebouwd. In 1932 verandert het Rijksopvoedingsgesticht in een Rijksasiel voor psychopaten, een meer gevangenisachtige omgeving voor zwaardere criminelen en een voorloper van de huidige tbs. Momenteel functioneert Veldzicht als een centrum voor transculturele psychiatrie.

Bezoek brengen aan de koloniekamer
En nu...

Het heden!

De Ommerschans, gelegen in een prachtig groenland-schap, is een gebied waar je heerlijk kunt wandelen en kunt genieten van de rust. Het wordt niet voor niets de verstilde Kolonie genoemd. Een route met informatie-borden geeft inzicht in interessante gebeurtenissen uit het verleden.

Bezoek brengen aan de koloniekamer

Het informatieboekje over de Ommerschans

Het boekje “de Ommerschans” van onze vereniging is uitgekomen. Het is te verkrijgen via de vereniging, de kosten zijn € 10,00 euro (incl. verzendkosten). Leden van de vereniging krijgen het boekje gratis. Indien u het boekje wilt aanschaffen kunt u contact opnemen via de contactpagina met als onderwerp ‘boek bestellen’.

Lid worden
Het informatieboekje over <strong>de Ommerschans</strong>

Zoek naar je voorouder(s) in de Ommerschans

Ga naar stamboomonderzoek
Zoek naar je voorouder(s) in <strong>de Ommerschans</strong>